27. 2. 2018

Trendi v procesnem upravljanju - simulacija procesov


Článek v IRT reviji št. 74.