Celostna baza znanja

Teamcenter omogoča, da vaše podjetje združi vse potrebne informacije o proizvodih, procesih, proizvodnji in storitvah iz različnih aplikacij v en sam varen vir znanja in s tem zaščiti take podatke v okviru odprtega in razširjenega PLM sistema. Orodja za razširitev funkcionalnosti zagotovljajo največjo donosnost naložbe v Teamcenter.

Celovit PLM

Teamcenter lahko upravlja vse vrste podatkov, ki definirajo izdelek v njegovem celotnem življenjskem ciklu. Pri tem omogoča napredno iskanje, navigacijo, varnost in razširljivost.

Podpora procesu

Teamcenter zajame in avtomatizirana procese in najboljše prakse (best-practise) skozi PLM okolje z naprednim dostopom do delovnih tokov in funkcij nastavljenih za upravljanje sprememb.

Podlaga za implementacijo

Teamcenter ponuja v enem paketu celoten sklop rešitev na način, da lahko posamezne funkcionalne enote osredotočene na specifične industrije se hitro uporabijo v praksi in pospešijo donosnost naložbe v PLM.

Konfiguracije orodja

Integrirana konfiguracija in programsko orodje za hitro in enostavno razširitev funkcionalnosti glede na specifične potrebe uporabnikov.

Integracija Aplikacije

Teamcenter se lahko neopazno integrira z drugimi informacijskimi podjetniškimi sistemi (vključno z ERP in drugimi Teamcenter aplikacijami), in s tem učinkovito upravljanje procesov v celotni družbi.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Oblikovanje enotnega vira za podjetniški know-how, ki lahko zagotovi in ​​nadzira
  • Možnost hitrih rešitev za namestitev in zagon industrijsko specifičnih rešitev, ki lahko prispevajo k hitrejši donosnost naložb
  • Zmanjšajte stroške in čas izvajanja s pomočjo hitrega konfiguriranja Teamcenter sistema brez potrebe po dragih spremembah
  • Učinkovita izraba naložb v druge poslovne aplikacije in nastavitve procesov v podjetju v več aplikacijah
  • Prilagodljivost za različne organizacijske enote v podjetjih, kateri lahko koristijo prednosti Teamcenter načina, ki najbolje ustreza njihovim potrebam
  • Možnost razširitve Teamcenter s specializiranimi aplikacijami, ki se odzivajo na posebne zahteve PLM uporabnikov in hkrati pa ponuja enostavno vzdrževanje in prihodnje posodobitve
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.