Nadzor sistema inženiringa in zahtev

Z rešitvami Teamcenter sistema lahko določite podrobne zahteve poslovnih partnerjev in trga z vidika celotnega izdelka. Te zahteve se lahko prenese na organizacijske enote, ki so odgovorne za lansiranje izdelka na trg.

Zahteve za upravljanje

Teamcenter sistem uporabnikom omogoča, da določite, shranite, upravljate in učinkovito uporabljate vse zahteve izdelka. Teamcenter vam omogoča vse prednosti integriranih analitičnih orodij in funkcij za upravljanje z vsebinami in s pridobivanjem ključnih zahtev iz pogosto uporabljenih virov informacij, vključno z dokumenti, grafi, risbami in diagrami. Teamcenter lahko nato te zahteve poveže in upravlja njihovo distribucijo za širšo uporabo.

Upravljanje sprememb

Teamcenter omogoča pogoje medomrežnega povezovanja za proizvode z nadaljnjimi postopki, ki omogočajo vodstvu vpogled na kakšni osnovi so različne spremembe izdelka določene. Uporabnik lahko učinkovito izkoristiti priložnost za spremljanje in upravljanje delovnih tokov, ki jih Teamcenter ponuja in spreminja raven nadzora različic, nadzora, upravljanja in zahtev za spremembe na določeno skupin proizvodov.

Teamcenter Řízení požadavků
Opredelitve Teamcenter Upravljanja na vseh področjih

Teamcenter se lahko uporablja tudi za oblikovanje izdelka iz perspektive logičnih sistemov. Ti sistemi lahko nato analizirajo in pridobijo ključne zahteve izdelka. Na podlagi teh medsebojno povezanih zahtev potem lahko enostavno spoznamo, v kolikšni meri se spremenijo vidiki proizvoda (na primer uspešnost, vzdrževanje, uporabnost in ergonomija izdelka) pod vplivom določenih zahtev.

Razširjena uporaba in sistemske integracije

Odprto okolje Teamcenter sistema omogoča povezavo do ključnih sistemov, kot so Matlab / Simulink, Rhapsody in Sparx, kateri sestavljajo vaše PLM okolje. Prav tako lahko uporabite integracijo z Microsoft Office (Excel, Word in Visio), ki vam omogoča uporabo podatkov v znanih oblikah in v okviru zahtev in splošni uporabniški vmesnik za vse informacije o izdelku.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Zmanjševanje tveganj, povezanih z razvojem novih izdelkov, saj uporabnik natančno razume zahteve izdelka, programskih omejitev, morebitne strukturne težave in probleme, povezane s proizvodnjo in celotne dobavne verige
  • Kombinacija razumevanja razvoja izdelkov, tako na sistemski ravni kot v zvezi s posebnimi potrebami, omogoča sprejemanje boljših odločitev in izbro ustreznih kompromisov
  • Maksimiranje prihodkov skozi trženje pravih izdelkov ob pravem času in na pravih trgih
  • Povratne informacije omogočajo lažje spoznanje, kdaj je ogrožen strateški interes in opozorjajo odgovorne osebe glede morebitnega tveganja
  • Vodenje inženirskih sprememb in zahtev
  • Upravljanje s Teamcenter sistemom zmanjšuje tveganja, povezana z razvojem novih izdelkov, saj je uporabnik boljše razume zahteve, programske omejitve, morebitne strukturne težave in probleme, povezane s proizvodnjo in dobavno verigo
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.