Upravljanje portfolia, programov in projektov

Teamcenter se lahko uporablja za povečanje zmogljivosti za razvoj novih proizvodov. Nadzor in portfolio management omogoča usklajevanje s poslovno strategijo in izbiro pravilne sestave z namenom zagotovljanja najvišje donosnosti naložbenih produktov. Funkcije programskega in projektnega managementa lahko pomagajo izboljšati njihovo operativno izvedbo, tako da se doseže pričakovane poslovne rezultate.

Schedule Manager v novi različici Teamcenter 9

Upravljanje in vodenje

Teamcenter vam omogoča opredelitev strategije portfelja v okviru uravnoteženih strateških nalog, točkovanja modelov in meril uspešnosti. Funkcija analiza portfelja omogoča hitro ovrednotenje in primerjavo različnih alternativ in izbiro ustrezenga portfelja kombinacij, ki bo ustrezala strateškim ciljem. Teamcenter sistem ponuja uporabniku pregled nad sredstvi in načrti nančin, da se lahko nedvomno spozna in predvidi vpliv prihodnjih projektov v fazi načrtovanja portfelja.

Upravljanje programa in projektov

Teamcenter omogoča projektnim skupinam načrtovanje programa v okviru svojih urnikov, delovnih nalog, medomrežnega povezovanja, mejnikov, izhodišč in omejitev. V naslednjem koraku pa pomaga implementirati te projekte v skladu z določenimi cilji.

Upravljanje z viri, finančni in poslovni rezultati

Teamcenter vam omogoča, da v celoti prepoznate zahteve glede obremenitve ekip in tveganja, pri keterih se lahko soočajo projekti zaradi pomanjkanja zmogljivosti. Prav tako lahko povežete ocenjene stroške za proračun posamezne ekipe in dosežete podroben in celovit nadzor nad porabo.

Povzetek prednosti in ključne funkcije

Teamcenter Řízení portfolia

  • Izbrana sestava portfelja, ki je v skladu s poslovno strategijo družbe
  • Povečuje produktivnost dela z integracijo Microsoft Office v PLM okolje
  • Viri projektov v teku so usklajeni in medsebojno povezani. Dejavnosti izvrševanja nalog podpira določitev skupnih nalog, rokov in ciljev.
  • Odgovornim osebam zagotavlja popoln pregled trenutnega stanja projekta, vključno s podrobnim merjenjem uspešnosti procesa, strateških kazalnikov uspešnosti in podatkov o analizi tveganja
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.