Upravljanje procesa načrtovanja

Teamcenter sistem poseduje proizvodno zmogljivost za nadzor procesa načrtovanja za ustvarjanje varnega okolja za zbiranje informacij o upravljanju, pridobljene iz različnih MCAD, CAM, CAE in CAD sistemov. To informacijo je zelo enostavno vključiti v enoten vir oblikovanja znanja, ki se lahko kasneje uporablja v PLM rešitvah.

Prikaz nove različice Teamcenter 9 - Design Review

 

Nadzor faze načrtovanja

Teamcenter omogoča uporabnikom združitev oblikovalskih in inženirskih podatkov iz različnih virov v en sam vir oblikovanja znanja. Vsi pridobljeni podatki so zlahka dostopni posameznim delovnim skupinam, kateri lahko med seboj delijo predloge za spremembe. Prav tako lahko sodelujejo pri oblikovanju izdelka z maksimalno uporabo obstoječih komponent, procesov in informacij.

Upravljanje sprememb in procesov oblikovanja

Pri nastavljanju projektnih podatkov se lahko uvedejo inšpekcije in pregledi vmesnih različic predlogov. Teamcenter sistem omogoča uporabniku vnaprejšnjo nastavitev standardnih procesov, s katerimi omogoča pričetek strukturnih sprememb, popravke, odobritev - in tudi izvedbo.

Verifikacija dizajna

Teamcenter sistem vam omogoča, da ustvarite hierarhično strukturo proizvoda, ki se lahko razčleni v enostavno načrtovanje in konstrukcijo. Teamcenter pospešuje proces preverjanja z nenehnim zbiranjem informacij o spremembah v projektu. Konstrukterji lahko razvijajo in vizualizirajo digitalno simulacijo, ki temelji na konfigurirani strukturi proizvodov kot tudi skupno ocenjevanje drugih možnosti. Edinstvena funkcija za upravljanje konteksta oblikovalcem omogoča ustvarjanje, shranjevanje in ponovno uporabo enakih okoliščin večkrat med oceno učinka sprememb načrta v celotnem procesu načrtovanja.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
 • Teamcenter Řízení návrhu
  • Strukturne informacije so na voljo vsem projektnim skupinam, pa čeprav so lahko razporejeni po vsem svetu
  • Vodijo delovne tokove in najboljše prakse - velika pomoč pri razvoju skupnih standardov in procesov
  • Večja stopnja sodelovanja in hitrejši konstrukcijski procesi preko nenehnega zbiranja sprememb načrta
  • Skrajšanje časa in stroškov prevajanja, oblikovanja mnenj in validacije podatkov, ki nastajajo z delom v različnih CAD sistemih
  • Orodja za izrabo obstoječih predlogov v Teamcenter preprečujejo ponovno oblikovanje enkrat že projektiranih delov, zmanjšuje stroške, zmanjšuje napake in skrajša čas idejne zasnove
Integracija s CAD/CAM/CAE sistemi

Popolnoma integriran vmesnik s CAD/CAM/CAE sistemi omogoča uporabnikom, da skoraj samodejno izvaja vse naloge, povezane z upravljanjem podatkov, povezanih s Solid Edge ukazi. Poleg tega Solid Edge ponuja izjemno integracijo z:

NX

Solid Edge

Autodesk Inventor

Autodesk AutoCAD - na voljo na zahtevo

SolidWorks

ProEngineer (Creo)

Catia

Poslovni Povzetek
 • 30% do 70% krajši čas razvoja
 • 65% do 90% manj inženirskih sprememb
 • 20% do 90% hitrejši prihod izdelka na trg
 • 200% do 600% višja kakovost
 • 20% do 110% višja produktivnost inženirjev in oblikovalcev
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.