Upravljanje skladnosti

Teamcenter sistem uveljavlja upravljanje skladnosti kot sestavni del celovite strategije PLM. Zahvaljujoč Teamcenter sistemu lahko urejate regulativne zahteve v zgodnji fazi razvoja izdelka. Posledično ga je mogoče vključiti v razvojne procese in sledenje odgovornosti pri doseganju zahtev regulativnega okvira.

Za doseganje skladnosti s podpornimi funkcijami za zakonske okvire Teamcenter zagotavlja z upravljanjem konfiguracije, vodenje evidenc, revizijskim sledenjem in poročanje. Te funkcije vključujejo tudi arhiviranje, upravljanje, finančne in proizvodne evidence in dokumente, ki jih je treba hraniti. Teamcenter ponuja prilagojene rešitve za standardne industrijske procese.

Okoljski predpisi

Teamcenter sistem omogoča skladnost v primeru uredb EU kot so REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ELV (ekološka likvidacije avtomobilov) RoHS (direktiva prepoveduje uporabo nevarnih snovi) ter OEEO (Direktiva o vračanju električnih aparatov).

Teamcenter Řízení shody
Predpisi za medicinske pripomočke

Teamcenter sistem zagotavlja postopke sledljivosti v skladu z zakonskimi zahtevami za medicinske pripomočke, ki so na podlagi direktive, ki ga je Uprava za hrano in zdravila v ZDA izdala (del 11 21 CFR - elektronskih evidenc in elektronskih podpisov in 21 CFR Part 820 - Sistemi kakovosti).

Kontrola izvoza

Funkcije za pooblaščeni dostop do podatkov (ADA) nadzorujejo izvoz nadzorovanih informacij in varstva intelektualne lastnine, ki temelji na specifikacijah direktive Itar (Pravila za mednarodno trgovino z orožjem) Urada za nadzor izvoza vojaških materialov Ministrstva za zunanje zadeve Združenih držav Amerike.

Upravljanje dokumentov in vpisov

Funkce pro řízení dokumentů a záznamů můžete využít k vytvoření komplexních dat o životním cyklu výrobku s ohledem na zajištění shody, jež budou splňovat požadavky definované ve standardu 5015.2 Ministerstva obrany Spojených států. Teamcenter vám umožňuje definovat, jaká data potřebujete prodosažení legislativní shody, jejich formát i požadavky na archivaci.

Obvladovanje dokumentov in vpisov

Funkcije za upravljanje dokumentov in zapisov se lahko uporablja za ustvarjanje kompleksnih podatkov o življenjskem ciklu proizvoda glede skladnosti, kateri izpolnjuje zahteve, določene v standardnem 5015.2 Ministrstva za obrambo Združenih držav. Teamcenter sistem  vam omogoča, da določite, katere podatke morate usklajevati s predpisi, obliko in pogoji za arhiviranje.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Teamcenter sistem omogoča usklajenost z vsemi zakonodajnimi zahtevami in so vključene kot celovita strateška pobuda in ne le zgolj kot dejavnost poročanja
  • Zmanjšuje tveganje neizpolnjevanja zakonodajnega postopka zaradi uvedbe regulativnih procesov preko celotnega življenjskega cikla izdelka
  • Popolnost skladnost zahtev za dokumentiranje in za izpolnitev obveznosti, identifikacije in sledenja odgovornosti in revidiranja Uredbe o nadzoru
  • Zagotovljeno je upravljanje informacij, kot so podatki o stanju skladnosti v glavnih računovodskih izkazih, sistemskih revizijah, analiza alternativ in/ali poročila o oceni tveganja
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.