Upravljanje z modeli vodenj, pakiranja in trženja blagovne znamke

Ta funkcija je vključena v portfelj izdelkov Teamcenter in omogoča upravljanje izdelkov dizajnirane v določenem vzorcu. Prav tako omogoča nadzor in upravljanje embalaže proizvoda, vključno z vizualizacijo in upravljanje informacij o blagovni znamki znotraj ene same PLM platforme. Podatki o sestavi izdelka, pakiranju in blagovni znamki so tradicionalno ločeni. Poenotenje teh informacij podjetjem zagotavlja številne poslovne prednosti, vključno s hitrostjo, produktivnostjo, prihranke pri stroških in skladnost z zakonskimi zahtevami.

Upravljanje znanja blagovne znamke

Teamcenter lahko upravlja informacije o blagovni znamki, njene značilnosti, komunikacijo, povezanih analiz in vrednot znotraj enotne PLM platforme. Fleksibilna opredelitev hierarhije blagovne znamke omogoča pomembne informacije o njeni organizaciji.

Teamcenter Řízení vzorů
Teamcenter upravljanje z vzorci in različnimi tipi receptov

Teamcenter sistem lahko upravlja celostno informacijo o zasnovi izdelka v eni sami PLM platformi. To vam omogoča, da upravljate različne tipe receptov na več ravneh, in na takšen način poskrbi za morebitne razlike glede na državo, tovarno ali regijo. Oblikovanje modela, podatkov o izdelku in strategije odprtega povezovanja olajša komunikacijo s priljubljenimi založniškimi orodji.

Upravljanje in oblikovanje embalaže

Vse informacije v zvezi z embalažo in njegovo grafično oblikovanje lahko zdaj združite v eno samo PLM platformo. Zahteve glede embalaže lahko - skupaj s podatki, ki se nanašajo na regulativni okvir - shranite in vključite v proces razvoja.

Upravljanje globalnih specifikacij

Teamcenter sistem podpira upravljanje specifikacij v svetovnem merilu zaradi uvedbe enotne PLM platforme. Inteligentne nastavitve odnosov med predmeti omogočajo učinkovito uporabo vsakega elementa v specifikaciji v celotnem življenjskem ciklu izdelka in proizvodnje.

Povzetek prednosti in ključne funkcije

Teamcenter Řízení vzorů

  • Povečanje produktivnosti s sodelovanjem v okolju, ki združuje informacije v zvezi z zasnovo izdelka, embalažo, oblikovanjem, blagovno znamko in procesi z vašimi drugimi družbenimi dejavnostmi
  • Podpirajo pravočasno dostavo s sinhronizacijo razvoja in implementacijo različnih samostojnih izdelkov z jasno sestavo - Teamcenter omogoča izkoriščanje njihovih posebnih modelov pakiranja in upravljanja informacij
  • Odprava dragega odpoklica izdelkov zaradi vključitve zahtev in regulativnih okvirov do vseh procesov v celotni življenjski cikel izdelka
  • Znatno zmanjšanje razvojnih stroškov in nakupa materiala preko standardizacije in ponovne uporabe embalaže, grafičnih elementov, sestavin, surovin in informacij blagovne znamke
  • Nadaljnja rast v vrednosti blagovne znamke s krepitvijo globalne ozaveščenosti o doslednosti in učinkovitosti za vsakega, ki pride v stik z blagovno znamko
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.