Teamcenter - Mala in srednje velika podjetja

Teamcenter Standard Design & Office zagotavlja vnaprej preddefinirane procese z enostavnimi namestitvami in nastavitvami. In vse to z zelo nizkimi skupnimi stroški. Rešitev upravlja celoten proces razvoja izdelka in precej olajša delo malih in srednje velikih podjetij, katera se danes soočajo z velikim obsegom podatkov zaradi naraščajoče zahtevnosti proizvodov in struktur v 3D.

Teamcenter Standard & Office Design je konfiguracija Teamcenter (celovita rešitev PLM nastavljena iz posameznih modulov), ki ponujajo standardno okolje in omogoča hitro in preprosto namestitev sistema. Izkušnje, pridobljene pri izvajanju PDM / PLM sistemov v večjih svetovnih podjetjih so zdaj na voljo kot celostne rešitve. Teamcenter Standard & Office Design bistveno zmanjša stroške, ki so potrebni za uvedbo PLM, hkrati pa ohranja vse standardne kritične sistemske funkcije, vključno s pripravo izvoza v sistem ERP in vlogi množičnega tiskanja poročil v formatu Adobe Acrobat ali na drugih posamičnih tiskalnikov. Uporaba standardiziranih rešitev zmanjšuje potrebo po prilagoditvi sistema, čas, potreben za uvedbo sistema, se zmanjša na nekaj tednov.

Integracija s CAD / CAM / CAE sistemi

Popolnoma integriran vmesnik s CAD/CAM/CAE sistemi omogoča uporabnikom, da skorajda samodejno izvaja vse naloge, povezane z upravljanjem podatkov povezanih z nalogami NX in Solid Edge. Poleg tega ponuja izjemno integracijo z:

NX

Solid Edge

Autodesk Inventor

Autodesk AutoCAD - pošljemo na zahtevo

SolidWorks

ProEngineer (Creo)

Catia

IT pripravljenost

Da bi zmanjšali IT stroške izvedbe in vzdrževanja, je bil izdelek namenjen za delovanje v standardnem okolju Microsoft Windows in vključuje številne vnaprej nastavljene procese, katere podjetje AXIOM TECH uporablja s svojimi bogatimi izkušnjami na področju implementacije. Teamcenter Standard & Design Office je združljiva s Teamcenter platformo in podjetjem omogoča, da nenehno širi svoje poslovne dejavnosti.

Povzetek prednosti in funkcij:Teamcenter Express

 • Pospeševanje razvoja in uvajanje proizvoda na trg
 • Varnost podatkov in know-how podjetja
 • Enostaven dostop pooblaščenih uporabniških podatkov v celotnem podjetju
 • Klasifikacija in robustni mehanizmi za pridobivanje podatkov (celotno besedilo) Teamcenter Express
 • Možnost vizualnega prikaza in primerjave podatkov 3D (z uporabo JT) brez potrebe, da imajo licenco 3D CAX
 • Upravljanje asociativne kosovnice (BOM)
 • Pravočasnost in nadzor revizije podatkov in zagotovljanje postopka odobritve
 • Načrtovanje raziskav projektov človeških virov v poslovodenju družbe
 • Oblikovanje tehnoloških postopkov na podlagi baze podatkov o dejavnosti, procesih in virov
 • Hitro izvajanje z nizko obremenitvijo na celotno vodenje družbe
 • Intuitivno namestitev in minimalno HW / SW
 • Nizki stroški lastništva


Gor