Celostna baza znanja

Teamcenter omogoča, da vaše podjetje združi vse potrebne informacije o proizvodih, procesih, proizvodnji in storitvah iz različnih aplikacij v en sam varen vir znanja in s tem zaščiti take podatke v okviru odprtega in razširjenega PLM sistema. Orodja za razširitev funkcionalnosti zagotovljajo največjo donosnost naložbe v Teamcenter.

Celovit PLM

Teamcenter lahko upravlja vse vrste podatkov, ki definirajo izdelek v njegovem celotnem življenjskem ciklu. Pri tem omogoča napredno iskanje, navigacijo, varnost in razširljivost.

Podpora procesu

Teamcenter zajame in avtomatizirana procese in najboljše prakse (best-practise) skozi PLM okolje z naprednim dostopom do delovnih tokov in funkcij nastavljenih za upravljanje sprememb.

Podlaga za implementacijo

Teamcenter ponuja v enem paketu celoten sklop rešitev na način, da lahko posamezne funkcionalne enote osredotočene na specifične industrije se hitro uporabijo v praksi in pospešijo donosnost naložbe v PLM.

Konfiguracije orodja

Integrirana konfiguracija in programsko orodje za hitro in enostavno razširitev funkcionalnosti glede na specifične potrebe uporabnikov.

Integracija Aplikacije

Teamcenter se lahko neopazno integrira z drugimi informacijskimi podjetniškimi sistemi (vključno z ERP in drugimi Teamcenter aplikacijami), in s tem učinkovito upravljanje procesov v celotni družbi.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Oblikovanje enotnega vira za podjetniški know-how, ki lahko zagotovi in ​​nadzira
  • Možnost hitrih rešitev za namestitev in zagon industrijsko specifičnih rešitev, ki lahko prispevajo k hitrejši donosnost naložb
  • Zmanjšajte stroške in čas izvajanja s pomočjo hitrega konfiguriranja Teamcenter sistema brez potrebe po dragih spremembah
  • Učinkovita izraba naložb v druge poslovne aplikacije in nastavitve procesov v podjetju v več aplikacijah
  • Prilagodljivost za različne organizacijske enote v podjetjih, kateri lahko koristijo prednosti Teamcenter načina, ki najbolje ustreza njihovim potrebam
  • Možnost razširitve Teamcenter s specializiranimi aplikacijami, ki se odzivajo na posebne zahteve PLM uporabnikov in hkrati pa ponuja enostavno vzdrževanje in prihodnje posodobitve
Gor