Upravljanje s procesi mehatronike

Teamcenter sistem vključuje funkcije za nadzor mehatronskih procesov, ki vam omogočajo, da ustvarite ugodno okolje, v katerem je možno sodelovanje različnih oblikovalskih disciplin za razvoj elektromehanskih izdelkov, ki so sestavljeni iz mehanskih, elektronskih in kontrolnih sistemov (Električne vezave).

Vsaka oblikovalska disciplina deluje v svojem razvojnem okolju in uporablja najboljše orodje za oblikovanje komponent. S povezovanjem in združevanjem obstoječih orodij z drugimi aplikacijami, ki jih Teamcenter sistem ponuja, lahko kombinirate oblikovalska orodja in procese v integrirano rešitev, ki vam omogoča zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti. In pri tem se povečuje produktivnosti projektnih aktivnosti.

Teamcenter Řízení mechatronického procesu
Nadzor procesov upravljanja sprememb

Upravljanje sprememb funkcionalnosti v Teamcenter sistemu se lahko uporabi za izvajanje najboljših delovnih praks, ki bodo omogočale razumeti vplive sprememb, popravkov in upravljanje postopkov za odobritev in izvrševanje odobrenih sprememb izdelka.

Vizualizacija in sodelovanje

Spremembe v modeliranju, analizi in označevanju omogočajo interdisciplinarnim skupinam, da skupaj raziskujejo in ovrednotijo širok spekter delovanja in kakovostne vidike celostne ravni izdelka.

Asociativnost mehatronskih zahtev

Teamcenter sistem določa funkcijo zahtev asociativnosti - omogoča vam, da določite iskanje, prikaz in upravljanje odnosov, interakcije in soodvisnosti med podatkovnimi elementi v večkratnih domenah. Ta skupni pogled na izdelku odpravi ovire med interdisciplinarnimi skupinami. Rezultat je prihranek stroškov, boljše načrtovanje in višja kakovost izdelkov.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Teamcenter nadzor mehatronskih procesov, ki se odvijajo v enem, integriranem okolju pomaga pri povečevanju produktivnosti in združuje sicer ločene discipline s ciljem doseganja učinkovitejšega sodelovanja
  • Razumevanje elektromehanskega člena v celoti - in kako povezati kupčeve in proizvodne zahteve za oblikovanje posameznih komponent - spodbuja hitrejše in boljše odločanje.
  • Predstavniki različnih disciplin v procesu načrtovanja imajo jasen pogled, kako njihovo delo vpliva na časovni razpored za razvoj izdelkov in s tem povezanih stroškov, spremembe v načrtih in kvalitativnih omejitev
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.