Upravljanje z dobavitelji in parnerji

Teamcenter sistem podpira upravljanje odnosov z dobavitelji in strateških pobud, medtem ko zagotavlja vire za to opravilo. Izboljšuje način sodelovanja vaših dobaviteljev z razvojnimi skupinami, kot tudi naročanje v vašem podjetju. Teamcenter pomaga identificirati ključne zahteve za zagotavljanje virov, prodajnikom pa pomaga pri prepoznavanju, vrednotenju in racionalizacijo trgovinske dejavnosti.

Napredni procesi v Teamcenter sistemu se lahko uporabljajo za upravljanje razmerij z dobavitelji, vključno z nadzorom kakovosti, ovrednotenjem dobavitelja, spremembami načrtovanja, skupnem vodenju projektov, sledenju  in spremljanju uspešnosti.

Upravljanje odnosov z dobavitelji

Teamcenter sistem je sposoben zbiranja, shranjevanja in upravljanja podatkov o posameznem dobavitelju, vključno s podatki o njihovi kakovosti in opisi njihovih sposobnosti. Lahko ga uporabite za hitro iskanje, izbor in spremljanje virov dobave.

Upravljanje in analiza izdatkov

Teamcenter sistem omogoča konsolidiranje in sledenju podatkov v kategoriji nabave in stroškov podjetja kot tudi skladnosti z vsemi zakonskimi zahtevami - od prvega do zadnjega elementa.

Upravljanje skupnih zahtev

Teamcenter poenostavlja postopke, povezane z zbiranjem in analizo ponudb (RFP, RFI, RFQ). Omogoča možnost podrobne analize stroškov in bistveno olajša odločanje.

Pogajanja preko interneta

Teamcenter se lahko uporablja tudi za pogajalske procese na internetu - in skoraj za vsako blago ali storitev. Ravno tako omogoča tudi načrtovanje, spremljanje in kategorizacijo posameznih dogodkov, vključno z različnimi vrstami spletnih dražb za javna naročila.

Sodelovanje z dobavitelji

Teamcenter rešitve omogočajo tudi zunanjim partnerjem, kupcem ali dobaviteljem, da se v potrebnem obsegu preko varnih povezav lahko neposredno vključijo v proces naročanja, izdelave ali vzdrževanja skupnega izdelka, kot tudi za shranjevanje in izmenjavo najboljših praks.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Kupci pridobijo enoten vir informacij, ki se lahko uporablja za hitro iskanje, ocenjevanje, izbiro in spremljanje virov oskrbe
  • Omogoča podrobno spremljanje odhodkov za upravljanje nakupov in storitev od zunanjih dobaviteljev
  • Omogoča popoln pregled in aktivno sodelovanje pri zahtevah sprememb izdelkov, njihovimi definicijami in celotnega razvojnega procesa
  • Poenostavitev in poenotenje zahtev (RFP, RFI, RFQ) z uvedbo skladnega okvira za upravljanje povpraševanj, ki zagotavlja podlago za primerjavo dobaviteljev in analizo ključnih kazalcev cen
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.