Upravljanje z dobavitelji in parnerji

Teamcenter sistem podpira upravljanje odnosov z dobavitelji in strateških pobud, medtem ko zagotavlja vire za to opravilo. Izboljšuje način sodelovanja vaših dobaviteljev z razvojnimi skupinami, kot tudi naročanje v vašem podjetju. Teamcenter pomaga identificirati ključne zahteve za zagotavljanje virov, prodajnikom pa pomaga pri prepoznavanju, vrednotenju in racionalizacijo trgovinske dejavnosti.

Napredni procesi v Teamcenter sistemu se lahko uporabljajo za upravljanje razmerij z dobavitelji, vključno z nadzorom kakovosti, ovrednotenjem dobavitelja, spremembami načrtovanja, skupnem vodenju projektov, sledenju  in spremljanju uspešnosti.

Upravljanje odnosov z dobavitelji

Teamcenter sistem je sposoben zbiranja, shranjevanja in upravljanja podatkov o posameznem dobavitelju, vključno s podatki o njihovi kakovosti in opisi njihovih sposobnosti. Lahko ga uporabite za hitro iskanje, izbor in spremljanje virov dobave.

Upravljanje in analiza izdatkov

Teamcenter sistem omogoča konsolidiranje in sledenju podatkov v kategoriji nabave in stroškov podjetja kot tudi skladnosti z vsemi zakonskimi zahtevami - od prvega do zadnjega elementa.

Upravljanje skupnih zahtev

Teamcenter poenostavlja postopke, povezane z zbiranjem in analizo ponudb (RFP, RFI, RFQ). Omogoča možnost podrobne analize stroškov in bistveno olajša odločanje.

Pogajanja preko interneta

Teamcenter se lahko uporablja tudi za pogajalske procese na internetu - in skoraj za vsako blago ali storitev. Ravno tako omogoča tudi načrtovanje, spremljanje in kategorizacijo posameznih dogodkov, vključno z različnimi vrstami spletnih dražb za javna naročila.

Sodelovanje z dobavitelji

Teamcenter rešitve omogočajo tudi zunanjim partnerjem, kupcem ali dobaviteljem, da se v potrebnem obsegu preko varnih povezav lahko neposredno vključijo v proces naročanja, izdelave ali vzdrževanja skupnega izdelka, kot tudi za shranjevanje in izmenjavo najboljših praks.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Kupci pridobijo enoten vir informacij, ki se lahko uporablja za hitro iskanje, ocenjevanje, izbiro in spremljanje virov oskrbe
  • Omogoča podrobno spremljanje odhodkov za upravljanje nakupov in storitev od zunanjih dobaviteljev
  • Omogoča popoln pregled in aktivno sodelovanje pri zahtevah sprememb izdelkov, njihovimi definicijami in celotnega razvojnega procesa
  • Poenostavitev in poenotenje zahtev (RFP, RFI, RFQ) z uvedbo skladnega okvira za upravljanje povpraševanj, ki zagotavlja podlago za primerjavo dobaviteljev in analizo ključnih kazalcev cen
Gor