Timsko delo

S Teamcenter rešitvami lahko uporabite zanesljivo in prilagodljivo okolje za medsebojno sodelovanje. V tem okolju ekipe iz različnih oddelkov sodelujejo v realnem času in uporabljajo vse informacije v zvezi z izdelkom v celotnem življenjskem ciklu. In brez potrebe po posebnem usposabljanju za PLM in CAD sisteme! Teamcenter sistem vam omogoča, da medsebojno komunicirajo z dobavitelji, poslovnimi partnerji in strankami v takem okolju, ki omogoča oblikovanje koncepta, kontrolo ter nadzor oblikovalskih in tehničnih sprememb.

Virtualni team

Teamcenter sistem vam omogoča hitro vzpostavitev virtualne ekipe za enostavno dodajanje novih naročnikov.

Virtualna konferenca

Teamcenter vam omogoča hitro vzpostavitev virtualne konference za preprosto izmenjavo spletnih informacij na računalnikih članov konference in na ta način odpravlja/zmanjšuje stroške in težave s službenimi potovanji.

Izkoriščenost posameznih znanj

Teamcenter vam s svojimi rešitvami omogoča tudi izkoriščenost znanja posameznih članov  skupine in jih vključuje v strukturo Teamcenter znanj.

Visualno sodelovanje

Teamcenter vam omogoča, da vsi člani ekipe visialno sodelujejo in si ogledujejo različne vrste dokumentov. Ogledate si lahko vse CAD podatke, ki se uporabljajo v podjetju, jih analizirate in dodajate komentarje v standardnem formatu JT.

Osebni Portali

Teamcenter sistem vam ponuja tudi možnost, da posamezni člani ekipe ustvarijo osebne portale, da prikažejo izdelke in procese glede na njihove funkcije, odgovornosti in privilegije.

Sinhrono in asinhrono sodelovanje

Vključuje vizualizacijo in delitve izdelkov aplikacij, dokumentov, mape in knjižnice. Prav tako ponuja digitalni koledar in urnike, stalno sposobnost komuniciranja preko Instant Messaginga, storitev usmerjanja/poročanja in forumov.

Povzetek prednosti in ključne funkcije
  • Delo v okolju, ki združuje prednosti PLM z običajnimi orodji Microsoft Office
  • Vzpostavitev Teamcenter sistema v intranet okolje, kjer se lahko uporablja podatke iz ERP, SCM in CRM sistemov vključno z drugimi informacijami iz Teamcenter sistema
  • Sodelovanje in interoperabilnost na podlagi JT, odprtega standarda in skupnega 3D jezika za PLM vizualizacijo, brez potrebe po ustrezni licenci CAD sistema
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.