Šolanje NX CAD

Osvojitev pravilnih navad omogoča CAD konstrukterjem in splošno uporabnikom NX CAD biti hitrejši in boljši v svojem delu

Pregled šolanja NX CAD:

1. CAD osnovno šolanje / 5 dni

2. CAD napredno šolanje / 2 dneva

 

 Detajlni pregled šolanja NX CAM:

1. CAD osnovno šolanje / 5 dni

1.1 Dan 1 - User interface

1.1.1 Uvod

1.1.2 Skicirka 1

1.1.3 Skicirka 2

1.2 Dan 2 - Modeliranje

1.2.1 Uvod

1.2.2 Primitivna telesa

1.2.3 Modelirne funkcije

1.2.4 Sinhrona tehnologija

1.2.5 Osnovna površinska telesa

1.3 Dan 3

1.3.1 Pločevina

1.3.2 Sestavi

1.3.2.1 Uvod

1.3.2.2 Assemblies

1.3.2.3 Assembly navigator

1.3.2.4 Constraint navigator

1.3.2.5 Komponente

1.3.2.6 Pozicioniranje komponent

1.3.2.7 Pogledi

1.4 Dan 4

1.4.1 Tehnična dokumentacija

1.4.1.1 Uvod

1.4.1.2 Ustvarjanje nove risbe

1.4.1.3 Prerezi

1.5 Dan 5

1.5.1 Simboli

1.5.2 Kotiranje

1.5.3 Sestavniška risba

1.5.4 Kreiranje predlog (glava risbe)

1.5.5 Tiskanje in shranjevanje

 

2. CAD napredno šolanje / 2 dneva

2.1 Dan 1

2.1.1 User interface

2.1.2 Modeliranje

2.2 Dan 2

2.2.1 Pločevina

2.2.2 Sestavi

2.2.2.1 Napredni sestavi

2.2.3 Simulation motion

2.2.4 Tehnična dokumentacija

 

Pogovor za izbiro ustreznega šolanja.

Gor