Šolanje NX CAD

Osvojitev pravilnih navad omogoča CAD konstrukterjem in splošno uporabnikom NX CAD biti hitrejši in boljši v svojem delu

Pregled šolanja NX CAD:

1. CAD osnovno šolanje / 5 dni

2. CAD napredno šolanje / 2 dneva

 

 Detajlni pregled šolanja NX CAM:

1. CAD osnovno šolanje / 5 dni

1.1 Dan 1 - User interface

1.1.1 Uvod

1.1.2 Skicirka 1

1.1.3 Skicirka 2

1.2 Dan 2 - Modeliranje

1.2.1 Uvod

1.2.2 Primitivna telesa

1.2.3 Modelirne funkcije

1.2.4 Sinhrona tehnologija

1.2.5 Osnovna površinska telesa

1.3 Dan 3

1.3.1 Pločevina

1.3.2 Sestavi

1.3.2.1 Uvod

1.3.2.2 Assemblies

1.3.2.3 Assembly navigator

1.3.2.4 Constraint navigator

1.3.2.5 Komponente

1.3.2.6 Pozicioniranje komponent

1.3.2.7 Pogledi

1.4 Dan 4

1.4.1 Tehnična dokumentacija

1.4.1.1 Uvod

1.4.1.2 Ustvarjanje nove risbe

1.4.1.3 Prerezi

1.5 Dan 5

1.5.1 Simboli

1.5.2 Kotiranje

1.5.3 Sestavniška risba

1.5.4 Kreiranje predlog (glava risbe)

1.5.5 Tiskanje in shranjevanje

 

2. CAD napredno šolanje / 2 dneva

2.1 Dan 1

2.1.1 User interface

2.1.2 Modeliranje

2.2 Dan 2

2.2.1 Pločevina

2.2.2 Sestavi

2.2.2.1 Napredni sestavi

2.2.3 Simulation motion

2.2.4 Tehnična dokumentacija

 

Pogovor za izbiro ustreznega šolanja.

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.