Šolanje NX CAM

Popolno digitalno pripravljena in 3D validirana strojna obdelava je standard za NX CAM. Z širokimi možnostmi urejanja posebnih nastavitev (customizacije), orodnih baz, tehnoloških navodil, izvajanje 3D simulacij in postprocesingom vam lahko pomagamo dobiti iz vaše programske opreme maksimum.

Pregled šolanja NX CAM:

1. CAM REZKANJE / 2 in 2,5-osna obdelava / 3 dnevi

2. CAM REZKANJE / 3-osna obdelava /  2 dneva

3. CAM REZKANJE / 5-osna obdelava / 2 dneva

4. CAM  STRUŽENJE / 3 dnevi

5. CAM ŽIČNA EROZIJA / 1 dan

 

Detajlni pregled šolanja NX CAM:

1. CAM REZKANJE / 2 in 2,5-osna obdelava / 3 dnevi

1.1 Dan 1.

1.1.1 Uvod

1.1.2 Priprava kosa pred obdelavo

1.1.3 Izdelava lukenj

1.1.4 Nastavitve parametrov

1.2 Dan 2

1.2.1 2-osna obdelava

1.2.2 2,5-osna obdelava

1.2.3 Nastavitve parametrov

1.3 Dan 3

1.3.1 Knjižnice

1.3.2 Future base machining

1.3.3 Shoop documentation

 

2. CAM REZKANJE / 3-osna obdelava /  2 dneva

2.1 Dan 1

2.1.1 3-osna obdelava 1.del

2.2 Dan 2. 3

2.2.1 3-osna obdelava 2.del

 

3. CAM REZKANJE / 5-osna obdelava / 2 dneva

3.1 Dan 1. 3

3.1.1 5-osna obdelava 1.del

3.2 Dan 2. 3

3.2.1 5-osna obdelava 2.del

 

4. CAM  STRUŽENJE / 3 dnevi

4.1 Dan 1

4.1.1 Uvod

4.1.2 Priprava kosa pred obdelavo

4.1.3 Izdelava lukenj

4.1.4 Nastavitve parametrov

4.2 Dan 2

4.2.1 Struženje

4.3 Dan 3

4.3.1 Rezkanje (v primeru gnanega orodja)

4.3.2 Knjižnice

4.3.3 Shop documentation

 

5. CAM ŽIČNA EROZIJA / 1 dan

5.1 Dan 1

5.1.1 Uvod

5.1.2 Priprava kosa pred obdelavo

5.1.3 Žične obdelave

5.1.4 Knjižnice

5.1.5 Shop documentation

 

Pogovor za izbiro ustreznega šolanja.

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.