Šolanje NX CAM

Popolno digitalno pripravljena in 3D validirana strojna obdelava je standard za NX CAM. Z širokimi možnostmi urejanja posebnih nastavitev (customizacije), orodnih baz, tehnoloških navodil, izvajanje 3D simulacij in postprocesingom vam lahko pomagamo dobiti iz vaše programske opreme maksimum.

Pregled šolanja NX CAM:

1. CAM REZKANJE / 2 in 2,5-osna obdelava / 3 dnevi

2. CAM REZKANJE / 3-osna obdelava /  2 dneva

3. CAM REZKANJE / 5-osna obdelava / 2 dneva

4. CAM  STRUŽENJE / 3 dnevi

5. CAM ŽIČNA EROZIJA / 1 dan

 

Detajlni pregled šolanja NX CAM:

1. CAM REZKANJE / 2 in 2,5-osna obdelava / 3 dnevi

1.1 Dan 1.

1.1.1 Uvod

1.1.2 Priprava kosa pred obdelavo

1.1.3 Izdelava lukenj

1.1.4 Nastavitve parametrov

1.2 Dan 2

1.2.1 2-osna obdelava

1.2.2 2,5-osna obdelava

1.2.3 Nastavitve parametrov

1.3 Dan 3

1.3.1 Knjižnice

1.3.2 Future base machining

1.3.3 Shoop documentation

 

2. CAM REZKANJE / 3-osna obdelava /  2 dneva

2.1 Dan 1

2.1.1 3-osna obdelava 1.del

2.2 Dan 2. 3

2.2.1 3-osna obdelava 2.del

 

3. CAM REZKANJE / 5-osna obdelava / 2 dneva

3.1 Dan 1. 3

3.1.1 5-osna obdelava 1.del

3.2 Dan 2. 3

3.2.1 5-osna obdelava 2.del

 

4. CAM  STRUŽENJE / 3 dnevi

4.1 Dan 1

4.1.1 Uvod

4.1.2 Priprava kosa pred obdelavo

4.1.3 Izdelava lukenj

4.1.4 Nastavitve parametrov

4.2 Dan 2

4.2.1 Struženje

4.3 Dan 3

4.3.1 Rezkanje (v primeru gnanega orodja)

4.3.2 Knjižnice

4.3.3 Shop documentation

 

5. CAM ŽIČNA EROZIJA / 1 dan

5.1 Dan 1

5.1.1 Uvod

5.1.2 Priprava kosa pred obdelavo

5.1.3 Žične obdelave

5.1.4 Knjižnice

5.1.5 Shop documentation

 

Pogovor za izbiro ustreznega šolanja.

Gor