Produkti

Smo del skupine največjih partnerjev družbe Siemens Industry Software v okvirju računalniških tehnologij v Evropi in kot edini na Češkem smo v letu 2015 postali platinasti partner. Našim strankam omogočamo uporabljati moderne tehnologije in s tem jim pomagamo biti v okviru svojih produktov in storitev na najvišjem nivoju.
Da bi pokrili vse zahteve naših strank, v tem primeru v dejavnosti CAM, smo tudi avtorizirani partner družbe CG Tech.

Razvoj in konstrukcija

Za tiste, ki imajo lasten razvoj in konstrukcijo, so namenjena orodja NX in Solid Edge. To sta ena od najnaprednejših CAD, CAE, CAM sistemov, ki jih uporabljajo velike družbe, kot tudi majhna podjetja za to, da bi svoje vizije in inovacije spremenili v resničnost.

Simulacije

Da bi dobili boljšo predstavitev o tem, kako se bo izdelek v resničnosti obnašal, je tukaj analiza in simulacija v okvirju MKE, ki ga priskrbi sistem Simcenter. Možno je tudi vrednotiti obremenitev izdelka brez proizvajanja prototipov.

PLM

Pri razvoju lahko nastane velika količina datotek in z njimi povezani podatki, ki jih je nujno efektivno upravljati. Rešitev za to je sistem Teamcenter. Zaradi tega sistema lahko upravljamo katerekoli datoteke in z njimi povezane podatke preko celega procesa od ponudbe do proizvodnje in na ta način ima stranka v vsakem trenutku pregled, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo.

Digitalen dvojček

Tecnomatix, ali Digitalna tovarna, je družina orodij, ki omogoča simulirati in optimizirati proizvodnjo, proizvodnje procese, logistične procese, napredno planiranje proizvodnje, itn. Ta orodja točno kopirajo trend dejanske dobe, ki je poznana pod imenom Industry 4.0 ali 4. industrijska revolucija, to pomeni maksimalna digitalizacija in virtualizacija.

Optimizacija

Kot je bilo že omenjeno, smo partnerjem družbe CG Tech in sistemu VERICUT, ki dela detajlne verifikacije in optimizacije NC strojne obdelave. Ta način omogoča maksimalno optimizirati proces strojne obdelave in posledično je proizvajanje bolj efektivno. V praksi to pomeni povečanje izkoriščenosti strojev na maksimum z skoraj 0 izmetom in eliminacijo možnih kolizij orodij.