Plant Simulation

Tecnomatix Plant Simulation je učinkovito orodje za dinamično simulacijo diskretnih dogodkov v proivodnih procesih. Ustvarja digitalne modele (digitalni dvojček) proizvodnih in logističnih sistemov. S pomočjo modela preverja zahtevane karakteristike procesa in optimizira učinkovitost. Na digitalnih modelih je možno izvajati različne poskuse in scenarije brez oviranja obstoječih proizvodnih sistemov. V primeru planiranja je možno poiskati rezultate že pred namestitvijo realnih proizvodnih sistemov.

Uporaba Plant Simulation

 • Ustvarjanje digitalnega modela logičnega sistema (proizvodnja, logistika, …) zelo podobnega realnemu obnašanju.
 • Simulacija različnih variant rešitev po scenariju: kaj se zgodi, če …
 • Vrednotenje procesov s pomočjo analitičnih, statističnih in grafičnih orodij.
 • Vizualizacija in animacija predlogov in variantnih rešitev.
 • Optimizacija učinkovitosti sistema, eliminacija ozkih grl.
 • Zaneslivejše sprejemanje strateških odločitev v fazi obravnave nove proizvodnje.
 • Dnevno napredno in operativno planiranje proizvodnje (APS&OP) s ciljem maksimalne uporabe virov pri spremembah vstopov

 

Rešitev Plant Simulation omogoča modeliranje in simulacije proizvodnih sistemov in njihovih procesov. Zraven tega omogoča optimizacijo toka materiala, uporabo virov in logistike za vse nivoje planiranja – od posameznih strojev, proizvodnih linij, čez lokalne tovarne, do globalnih družb.

Digitalna tovarna Tecnomatix Plant SimulationArhitektura - lastnosti

 • Bazira na predmetih in objektih.
 • Interaktivna.
 • Strukturirana, hierarhična.
 • 2D in 3D predstavitve.
 • Knjižnice uporabnika in aplikacijske knjižnice.
 • Programerski jezik SimTalk (varianta C++) za ustvarjanje metodik, ki upravljajo delovanje objektov.
 • Generiranje naključnih številk za pridobitev natančne funkcije modela zelo blizu realnosti.
 • Moduli za analizo (Sankey diagram, Analizator ozkih grl, Gantt diagram, Statistični analizator, Manager za upravljanje poskusov).
 • Genetični algoritem za avtomatsko optimizacijo parametrov sistema.

Široka analitična orodja, statistike in grafi omogočajo ovrednotenje različnih proizvodnih scenarijev. Rezultati nam ponujajo potrebne podatke za izvedbo učinkovitih, hitrih in zanesljivih odločitev v zgodnjih fazah načrtovanja proizvodnje.

Digitalna tovarna Tecnomatix Plant SimulationKoristi Plant Simulation

 • Povečanje učinkovitosti obstoječega sistema za 12 - 20%.
 • Znižanje investicijskih stroškov pri načrtovanju novega sistema do 20%.
 • Znižanje zalog in časa za 20-60%.
 • Optimizacija velikosti sistema vključno z velikostjo skladišč.
 • Znižanje investicijskega tveganja z zgodnjim preverjanjem s pomočjo simulacije.
 • Maksimalna uporaba proizvodnih virov.
 • Izboljšava projektnega dela in konstrukcije proizvodnih linij.
 • Skrajšanje zagona proizvodnje.

 

"Plant Simulation  se ne  odloča namesto uporabika, ampak pomaga uporabniku preverjati različne variante rešitev in odgovarja na vprašanje vrste: "Kaj se zgodi, če…". Stranki polaga v roke argumente za realizacijo kvalificiranih odločitev. Na ta način vi z orodjem Plant Simulation privarčujete čas in denar."

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.