NX CAD - sinhrona tehnologija

Siemens PLM predstavlja revolucionaren način modeliranja - Sinhrona tehnologija je skupina orodij za spreminjanje geometrije glede na njegovo zgodovino. Ta orodja je mogoče urediti kot modele, ustvarjene v NX, kot tudi modele, ki so bili uvoženi iz drugih CAD sistemov. Sinhrona tehnologija je do sedaj bila velikokrat zamenjana z različnimi eksplicitnimi modelirniki in z direktnim modeliranjem. Eksplicitni modelirniki lahko recimo že dalj časa izjemno hitro izvajajo posodobitve. Spreminjanje modela je zelo enostavno, vendar tem programom manjka možnost parametričnega povezovanja tam, kjer je to nujno potrebno. Dirketno modeliranje je bil prvi približek temu načinu dela v parametričnih programih. Še vedno pa direktno modeliranje vzpostavlja parametrične povezave in izdeluje zgodovino modela. Tako na sami hitrosti posodobitve modela nismo pridobili praktično nič. In tudi koraki, narejeni z direktnim modeliranjem so lahko pripomogli k porušitvi modela ob spremembah.

Sinhrona Tehnologija pa dejansko združuje ta dva svetova. Na eni strani je vzela iz eksplicitnih modelirnikov hitrost in enostavnost dela. Za spremembo modela konstrukterju ni več potrebno iskati potrebnega gradnika v zgodovini. Enostavno prime površino, ki jo želi spremeniti in izvede spremembo. Ne glede na ostale gradnike. Da pa ta sprememba ne bi povzročila nepričakovanih dimenzijskih sprememb modela, je model še vedno mogoče kotirati in postavljati različne relacije. Kote in relacije so lahko fiksne, lahko pa konstrukter dovoli programu, da jih program prilagaja sam glede na konstrukterjeve zahteve. Tako lahko konstrukter še vedno vgrajuje parametrične povezave, kjer so le-te zahtevane in hkrati opravlja svoje delo bistveno hitreje kot prej.

NX CAD Synchronní technologie

Za izdelavo modela je seveda še vedno potrebna 2D geometrija, skica. Le-to se še vedno lahko popolnoma natančno opiše s kotami in relacijami. Vendar, kakor hitro konstrukter iz neke skice naredi telo, ta skica ni več aktivna. Vse kote so prenešene na model, relacije pa program nadzira sam preko aplikacije Live Rules. S skico torej obstoječega modela ni več mogoče spremeniti. Od sedaj naprej konstrukter samo izbere površino na modelu, ki jo želi spremeniti in to spremembo izvede. Za lažje spreminjanje je v tem delu modeliranja prisoten volanček (steering wheel). S pomočjo volančka lahko konstrukter površino potegne, zavrti in razmnožuje. Vse te operacije so seveda lahko izvedene natančno, s točno določenimi merami.

Konstrukter lahko postavi kote prav tako neposredno na model in z njimi spreminja geometrijo. Tako konstrukterju ponovno ni potrebno iskati ustrezne skice, ki bo spremenila model, ampak enostavno postavi koto in jo spremeni tam, kjer to sam želi. Ob sami spremembi pa program takoj preveri celoten model v skladu z izbranimi relacijami v aplikaciji Live Rules. Karkoli je v relaciji s spremenjeno površino, se bo prav tako spremenilo. Z naprednimi možnostmi pa program dovoljuje konstrukterju, da kljub izbranim relacijam nekatere spremembe ne dovoli. S tem je konstrukter obdržal popolno kontrolo nad modelom. Ob uporabi programa se je izkazalo, da sinhrona tehnologija hitreje nadzira in spreminja model, kot pa če bi model imel v sebi zapisane vse parametrične povezave.Na nivoju celotnega sklopa pa sinhrona tehnologija omogoča dimenzijske spremembe modela kar v samem sklopu. Za spremembo torej ni več potrebno odpreti model znotraj sklopa. Konstrukter samo izbere površino, ki jo želi spremeniti in izvede spremembo. Takšen način spreminjanja ni omejen samo na en model. Konstrukter lahko sedaj izbere več elementov hkrati in jih vse skupaj spremeni.

NX CAD Synchronní technologie

Z novo verzijo sinhrone tehnologije je bila le-ta uvedena tudi v modeliranje pločevinskih elementov. Te vrste modeliranje je zahtevnejše od navadnega predvsem zato, ker imajo pločevinski modeli tudi svoje specifične zahteve. Sinhrona tehnologija zato ne spreminja kota krivljenja tako, da bi volanček prestavili na nek rob upogiba. Program samodejno postavi volanček na središčnico samega upogiba in tako pravilno določa tako polmer kot tudi kot krivljenja. Pri spreminjanju geometrije tako sinhrona tehnologija nadzira tudi nastanek zarez, zapiranja vogalov, itd. Vse, kar sinhrona tehnologija omogoča na modelih iz obeh omenjenih programov, je seveda mogoče tudi na uvoženih modelih. Tako lahko modele v step ali iges formatu konstrukter skotira in s temi kotami spreminja model. Sinhrona Tehnologija bo ob spremembah upoštevala relacije v Live Rules tudi na uvoženem modelu. Prav tako je možno skopirati del geometrije na uvoženem modelu in jo prilepiti drugam. Takšna fleksibilnost pri delu z uvoženimi modeli je zelo dobrodošla pri tistih, katerih partnerji uporabljajo različne programe. Tako lahko sedaj konstrukter iz dobljenega 2D načrta (dwg/dxf) hitro izdela 3D model in ga uporabi v svojem sklopu. V tem sklopu lahko uporabi tudi uvožene modele in jih z uporabo sinhrone tehnologije enostavno spremeni, v kolikor niso bili dovolj natančno ali pravilno narejeni. S tem je izničen čas, potreben za zahtevo spremembe in čakanje na to, kdaj bo partner spremembo izvedel.

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.