NX CAD - 3D oblikovanje

3D modelirnik je zgrajen na osnovi robustnega Parasolid jedra, ki zagotavlja zagotavljajo enostavno konstruiranje enostavnih komponent kot tudi modeliranje najbolj zahtevnih oblik s površinami. Parasolid modeliranje jedra je verzija 19 (NX 6) nadgrajena s ti. Sinhrono tehnologijo, ki še dodatno poveča prilagodljivost in prinaša nov pristop k ustvarjanju in urejanju modelov.

 

3D modelirnik

NX CAD 3D modelář

Parametrično modeliranje temelji na skici, ki omogoča intuitivno ustvarjanje skic. Na skici, je možno avtomatsko spreminjati krivulje in dimenzije. Razne omejitve na skici niso pogoj za uporabo skicirke in uporabe drugih funkcij. Vse funkcije skicirke (ustvarjanje in urejanje krivulj, tkanje, mere, itd), so na voljo v 3D modeliranju, tako pri urejanju skice ni potrebno zagnati skic. NX vključuje tudi generične 3D parametrične krivulje, ki razširjajo funkcionalnost skicirke. Te krivulje se lahko določijo s prostim modeliranjem, s pomočjo točk ali matematično.

NX sistem vključuje površinskega oblikovalca, ki omogoča oblikovanje površin od preproste oblik pa vse do kompleksnih in zahtevnih free-form oblik. Aerospace poreklo NX sistema vnaprej določi možnost, da se ustvarijo zelo zapletene prosto oblikovane (free form) površine. Pri tem so vključena orodja za urejanje, glajenje prehodov in rešitve, ki povezujejo sosednje površine. Da bi preverili obliko in kakovost površine, je možno uporabiti analitična orodja. Ustvarjanje območja v NX se uporablja tudi v avtomobilski in ladjedelniški industriji in v proizvodnji proizvodov za široko porabo ter elektronike.

NX CAD 3D modelář

Model pretvorbe uporablja strukturne elemente, ki so popolnoma parametrična sredstva in njihova lokacija in velikost se določi s številčno vrednostjo, pri kateri pride do spremembe modela pretvorbe. Parametri (vrednost določajo velikost strukturnih elementov) so lahko vezani drug na drugega, tako da je ob prehodu z enega strukturnega elementa možnost spremembe velikosti vseh elementov, ki so povezani z njim. Oblikovanje modela se izvaja v NX z intuitivnimi meniji, ki so narejeni tako, da je vsaka definicija zaporedni korak in bi vsaka sprememba enostavno zamenjala definicijo objekta (krivulja, točka, rob stene itd.) Pri izbiri predmetov se uporablja dovršen sistem filtrov in njihovih vozlišč, ki se lahko prilagodi glede na vrsto meril.

 

Delo s sestavi

NX CAD Práce se sestavami

NX ima številna orodja za izboljšanje učinkovitosti pri delu z velikimi sklopi. Največji prispevek k opravljanju funkcije "lahka kategorija" - preprostem prikazovalniku, ko so stene sestavljene iz poenostavljenih modelov površin. Pomembni prihranki pri rabi pomnilnika in s tem izboljšana učinkovitost se bodo prikazali za ceno zanemarljivega zmanjšanja kakovosti zaslona. Zasedenost pomnilnika se zmanjša (odvisno od sklopa) za 20-80%. Pri tem vam omogoča prikaz normalnega delovanja (dodajanje komponent, povezave med njimi, itd. do merjenja). Preklop na klasičen pogled t.i. »Natančno« se izvede tako, da preprosto kliknet na desni klik miške ali je display način prikaza izbran pri nalaganju sklopa.

Vgradnja NX sistema vsebuje tudi knjižnico standardnih delov, ki se lahko vstavi v sestav/sklop s preprostim vlečenjem in spuščanjem (drag and drop). Npr. pri vstavljanju vijaka iz knjižnice preprosto povlecite luknjo in pri tem sistem samodejno izbere naslednji nižji premer vijaka. Oblikovalec ima možnost, da v vsakem trenutku preko intuitivnega dialoga oceni del sprememb. Prav tako lahko enostavno določite svoje standardne dele, organizirate v skupine in upravljate. Pri višjem nivoju vseh komponent tvori vzorec, ko je mogoče določiti, katere parametre lahko uporabnik spreminja in je odvisna od spremembe samodejno preračunanega. Kot primer, zobnik, kjer uporabnik definira nekatere parametre modula, število zob, premer itd. in celoten del se nato samodejno izračuna.

NX CAD Práce se sestavami

Pri ustvarjanju sestavov NX se lahko nadaljuje na dva načina, in sicer "od zgoraj navzdol" (top-down), ali "od spodaj navzgor" (bottom-up). "Top-down" je tudi včasih označuje kot dizajn v kontekstu, ki označuje metodo modeliranja, ko je oblikovalec ustvarja prvotni osnutek celotne enote (npr. os okvirja, osnovna postavitev komponent in osnovnih dimenzij). Pri načinu gradnje od zgoraj navzdol uporabimo že obstoječi sestav, ki ima določene komponente, in ga dopolnjujemo z eno ali več komponentami. Nove komponente so lahko v grobem določene z obliko, določamo pa jim funkcijo. Lahko pa so standardne z že določeno funkcijo, tem pa določamo povezovalne funkcije glede na zahtevano obliko. Medsebojna asociativnost komponent je lahko v čisti geometriji, ki jo predstavlja povezovalna funkcija. Obrnjeno pa je asociativnost komponent določeno s funkcijo, ki pa jo nato izpolnjujemo z geometrijo, ki je določena z geometrijskimi pogoji že znanega sestava.

Način gradnje sestava od spodaj navzgor "bottom-up" poteka po principu, da posamezne kreirane dele (izdelke) uvozimo v eno datoteko, ki predstavlja celoten sestav oz. kompleks. Pomembno je, da med posameznimi sestavi določimo relacije. Razumljivo je, da v datoteki sestava ne modeliramo komponent (izdelkov), ampak moramo elemente sestava najprej obravnavati tako v funkcijskih kot v oblikovnih pogojih. Tako kompletirane modele izdelkov, ki so razporejeni po različnih lokacijah v računalniku (praviloma v spominskih enotah), prikličemo nazaj v skupen model sestava in jih združujemo. Lokacije posamezne komponente v spominu ne smemo spreminjati, ampak je vedno ista in je ne smemo izbrisati.

NX CAD Práce se sestavami

 

Risanje dokumentacije

NX sistem podpira dvojni pristop k risbah. Risbe lahko izdelate kot ločeno datoteko (tj. Master model koncept), ali pa se lahko vstavi v risarsko datoteko z vzorcem (NonMaster model koncept).

Pri ustvarjanju risb je mogoče uporabiti risbo vzorcev, ki omogočajo in avtomatizirajo ustvarjanje risb. Vzorec risbe lahko vsebuje vnaprej pripravljene standardne (ISO, ANSI, DIN...) porazdeljene razglednice, meje, naslov bloka, krivulje in pojasnila/pripombe. Na takšen način je mogoče doseči dobro učinkovitost in skrajša čas, potreben za ustvarjanje risbe. Oblikovalec ustvari enega ali več vzorcev za različne tipe sestavnih delov, ki lahko vsebujejo poglede in po nalaganju v risalne liste se samodejno vstavi v del vseh pogledov. V vsakem pogledu lahko samostojno prilagodite obnašanje linij (vidne in nevidne robove, osi, lestvice itd). Seveda obstajajo orodja za ustvarjanje rezov, podrobnosti, pretrganih pogledov...

Polnjenje v naslov bloka NX lahko izvedemo avtomatično, tako da so posamezne vrednosti vzete iz lastnosti modela. Za poročila so nato ustvarili BOM z možnostjo vplivanja na informacije, ki jih prikazuje. Imenovanje posameznih komponent v pogledu po BOM se samodejno ustvari.

Modul za ustvarjanje risb je že vključen v prejšnjih različicah in ponuja priložnost za različne poglede različice NX7.5 in je bil sedaj rezširjen z možnostjo izdelave perspektivnih izvedenih finančnih instrumentov tj. da lahko skica krivulje NX CAD risbe se odraža v drugih pogledih in pravilna orientacija in oblike krivulj (postranske, pogled iz ptičje perspektive...). Pri tem oblikovalec ustvarja samo en pogled in druge poglede se samodejno ustvari. Prav tako je dodana funkcija, ki lahko riše krivulje (2D risanje) v 3D okolju. Ta nova funkcionalnost je zelo pomembna pri ustvarjanju 2D risb z nadaljnjim prenosom na 3D modele. Razen le v primeru, če mora 3D model  ostati le 2D risba.

 

Komponente iz pločevine (Sheetmetal parts)

NX CAD Plechové díly

NX sistem vsebuje modul imenovan NX SHEETMETAL, ki se uporablja za delo s komponentami iz pločevine. Pločevinaste dele lahko ustvarite neposredno v SheetMetal aplikaciji ali ustvarite klasičen 3D modul in jih nato pretvorite v SheetMetal. Pretvorba je velikega pomena še posebej v primeru, ko projektant dobi neparametrični del uvoženo npr. v formatu STEP in ga razvija. Pretvornik aplikacije SheetMetal zagotovi, da se odkrijejo pregibi in je možno z njimi delati kot parametrični del. Če zaradi poslabšanja kakovosti prevajalskih področij, ki običajno rezultira v prenosu področjih ravninskih in cilindrične površine na B-površini bo (splošno dimenzionalni prostor) orodje Cleanup Utility obnovil prvotno površino.

Posebna tehnlogija pri izdelavi izdelkov iz pločevine zahteva tudi posebno obliko modeliranja in določanja detajlov. Pri tehnologiji izdelave se se uporabljajo drugačne značilke kot  pri modeliranju. Poznamo različne tehnlogije preoblikovanja pločevine: rezanje, sekanje, prebijanje, upogibanjje, prepogibanje, vlečenje itd. Vsaka od njih zahteva tudi poseben postopek izdelave oz .prirpave modela.

Pri modeliranju ločimo dve osnovni tehniki modeliranja izdelkov iz pločevine:

  1. izdelava modela iz ravne pločevine, ki jo z različnimi postopki krivljenja, prebijanja in preoblikovanja pripeljemo do končne oblike
  2. formiranje izdelka kot trdega modela s polno obliko, ki ga nato pretvorimo v izdelek iz pločevine. V tem primeru uporabimo zunanje oblike izdelka tako, da nima notranjih zaprtih oblik. Odprte zunanje oblikenam zagotavljajo razrez pločevine s škarjami. Notranje zaprte oblike pa praviloma zahtevajo razrez pločevine s pomočjo plazme, laserja ali vodnega curka

NX CAD Plechové díly

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.