Polarion ALM

Pospeševanje inovacij je postalo bistveno za organizacije po vsem svetu, da se spoprimejo z vedno večjimi tržnimi pritiski. Ta inovacija se vse bolj dosega z integriranim upravljanjem življenjskega cikla izdelkov in programskih sistemov, ki se morajo razvijati tako hitro, kot jih lahko organizacije razvijejo. Toda skrajšanje intervalov sproščanja v kombinaciji s kompleksnostjo globalnih ekosistemov je prineslo številne nove izzive in tveganja. Če pogledamo uporabniško bazo Siemens Polarion, ki šteje več kot 3.000.000 po vsem svetu, smo lahko zaznali skupen nabor dejavnikov uspeha, ki vodilnim podjetjem omogočajo, da to zapletenost premagajo s sodelovanjem v realnem času, preglednostjo na podlagi vlog in celovito sledljivostjo.

ALM = Application Lifecycle Management

Upravljanje življenjskega cikla aplikacij (ALM) je upravljanje življenjskega cikla izdelka (upravljanje, razvoj in vzdrževanje) računalniških programov. Obsega upravljanje zahtev, arhitekturo programske opreme, računalniško programiranje, testiranje programske opreme, vzdrževanje programske opreme, upravljanje sprememb, nenehno integracijo, upravljanje projektov in upravljanje izdaj.

Polarion ALM

Polarion® ALMTM

Polarion® predstavlja enoten pristop k upravljanju življenjskega cikla, ki premošča vrzeli z varnim sodelovanjem v realnem času, preglednostjo, ki temelji na vlogah, in globoko sledljivostjo vsake odločitve in spremembe, sprejete na poti.

Razbij silosi s Polarion®-om

Ubicomp (vseprisotno računalništvo) in vse hitrejši cikli sproščanja so ustvarili nove izzive za upravljanje življenjskega cikla in zagotavljanje kakovosti. Ker teh težav ni mogoče rešiti z motenimi verigami orodij, je rezultat nabor silosov znanja z omejeno dostopnostjo (ali celo nobeno) za vse vpletene.

 

Polarion® predstavlja enoten pristop k upravljanju življenjskega cikla, ki premošča vrzeli z varnim sodelovanjem v realnem času, preglednostjo na podlagi vlog in globoko sledljivostjo vsake odločitve in spremembe, sprejete na tej poti.

ALM Polarion® v glavnem vsebuje:

 • Requirements Management
 • Test and Quality Management
 • Change and Configuration Management
 • Issue and Risk Management
 • Audits
 • Metrics and Reports
 • High Security Application
 • Agile Collaboration
 • Variant Management
 • Knowledge Management
 • Resource Management
 • Build and Release Management
 • Compliance Auditability
 • in več