Tehnične presoje

Ponujamo izvedbo tehničnih presoj pri novih in obstoječih strankah, ki uporabljajo CAx sisteme družbe Siemens PLM Software. Tehnični audit pri obstoječih strankah je raziskava stanja in nivoja procesa načrtovanja izdelka, konstrukcije, tehnologije in priprave proizvodnje. Tehnična presoja v podjetjih, ki ne uporabljajo CAx sistem NX ali Solid Edge, rešuje stanje obstoječega CAx sistema s predlogom možnih optimizacij.

Možnosti tehničnih presoj

Tehnične presoje AXIOM TECHPri obstoječih strankah ima tehnični audit cilj raziskati dejansko stanje in nivo procesa načrtovanja izdelka, konstrukcije, tehnologije in priprave proizvodnje. Po raziskavi potrebnih vstopnih podatkov specialisti s presojo ocenijo dejansko stanje in predlagajo spremembe, ki optimizirajo trenutno stanje.

Najpogostejše vprašanje s strani kupcev je npr. krajšanje potrebnega časa za konstrukcijo izdelka, optimizacije licenc itd. Tehnično presojo je tudi mogoče rešiti za samo določen del procesa, npr. konstrukcijo.

V primeru, da niste naša stranka

Tehnična presoja v podjetjih, ki uporabljajo CAx sistem NX ali Solid Edge, v večini primerov rešujejo stanje obstoječega CAx sistema s predlogom možne optimizacije pri prehodu na CAx/PLM rešitev družbe Siemens PLM Software.

Rezultat presoje je vrednotenje možnih časovnih in finančnih prihrankov za določeno stranko. V povezavi s področjem dejavnosti predlagamo optimalno konfiguracijo CAx sistema in postopke za tehnične oddelke, ki vodijo k znižanju stroškov za tehnično pripravo proizvodnje.

Rezultati tehnične presoje

Rezultat tehnične presoje je poročilo, ki je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je objektivno vrednotenje obstoječega stanja. Ta del je zelo koristen za vodstvene delavce, katerim ponuja neodvisni pogled na proces tehnične priprave proizvodnje in pokaže negativne vplive. Višji management je pogosto presenečen nad stanjem v svojem podjetju – razlog je v tem, da delavci poznajo posamezne korake postopkov in procesov v tehnični pripravi proizvodnje, ampak ne vidijo kompleksnosti procesa, kot ga vidi vodstvo. Pri presoji se včasih razkrijejo skrite rezerve procesov, ki na prvi pogled niso vidne.

V drugem delu presoje je predlog možnih sprememb in vrednotenje vpliva na procese v tehnični pripravi proizvodnje pri zagonu v praksi. Privarčevani stroški za stranko niso nujno samo v krajšanju časa ali znižanju direktnih stroškov (optimizacija licenc, itn.), ampak tudi npr. pokaže težave z nizko kakovostjo podatkov, ki povzroča komplicirano tehnologijo.

Če imate željo po izvedbi tehnične presoje v vašem podjetju, ne oklevajte in nas kontaktirajte in naši strokovnjaki se bodo z vami dogovori za izvedbo v željenem terminu.

 

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.