VERICUT

Preverjanje poti orodja in njena optimizacija sta najboljša načina za bistveno izboljšanje obdelovalnih operacij in zmanjšanja stroškov z relativno malo napora. Napaka v izdelanem programu lahko povzroči napake na obdelovancu, poškodbe orodja in stroja ali celo poškodbe zaposlenih. Preverjanje poti orodja je sicer možno že v samem CAM programu, vendar običajno ti ne omogočajo direktno preverjanje izdelane NC kode. 

Program VERICUT je na trg prvič prišel leta 1988. Razvilo ga je podjetje GG-Tech. Služi za odkrivanje napak, trkov in neučinkovite obdelave na sodobnih CNC strojih.Program je prisoten v podjetjih v več kot 55 državah sveta. Sistem zmanjšuje stroške, ki nastajajo pri nepravilnostih v obdelavi, hkrati pa povečuje storilnost in pohitri obdelavo površin. VERICUT lahko simulira vse vrste CNC obdelovalnih strojev in orodij, kot so npr.  Mazak, Makino, DMG/ Mori Seiki, Okuma in drugi. Sistem VERICUT se lahko uporablja kot samostojna enota, možna pa je tudi integracija v večino CAM sistemov. Trenutna najnovejša verzija je VERICUT 7.4 

VERICUT je modularní sistem

Vericut modulární systém

 

Osnovni moduli VERICUT

VERICUT Verification

VERICUT je 3D simulacija, ki temelji na 3D modelu in simulira odstanjevanje materiala na podlagi generiranje NC kode. Preverjanje vključuje večosne obdelave, struženje in kombinacijo različnih tehnologij. S simulacijo preverjamo kakovost izdelanih programov in postprocesorjev. Nepravilni pomiki, trki in neučinkovito delovanje lahko izboljšamo virtualno, preden naložimo programe na obdelovalni stroj. S tem preprečimo poškodbe obdelovancev, orodij in strojev, ter s tem zmanjšamo stroške v proizvodnem procesu.

OptiPath Optimizacija

VERICUT je opremljen z modulom NC optimizacija. Optimizacija temelji na spremembah NC kode, tako da so doseženi optimalni pogoji delovanja. Z optimizacijo bistveno skrajšamo čas obdelave in obrabo orodij. S konstantno obremenitvijo orodij močno izboljšamo kvaliteto površine.

CNC Machine Simulation

VERICUT prikazuje odvzem materiala s prikazanim surovcem, ali pa s celotnim obdelovalnim strojem za realen prikaz obdelave v delavnici. Modul nas med simulacijo opozori ko pride do trka, ali pa ko se dva dela približata drug drugemu pod dovoljeno razdaljo. Simulacija poteka ves čas od začetka pa do konca obdelave med vsemi deli stroja. 

 

 

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.