NX CAD

NX CAD je sistem integriranih programskih rešitev zgrajen na enotni, odprti in moderni tehnološki osnovi kar se odraža v tem, da podpira celotni proces razvoja izdelka od zasnove do proizvodnje. NX CAD je odlična rešitev za hitrejši razvoj izdelkov v vseh njenih fazah: industrijsko oblikovanje, konstruiranje, simulacije, tehnična dokumentacija, orodja, strojna obdelava.

CAD/CAM/CAE sistemi  predstavljajo v posamezni industrijski panogi najširši spekter CAx integriranih orodij, ki jih poseduje NX rešitev in kot integriran sistem pokriva celoten spekter podpore procesom od zasnove izdelka, simulacije do proizvodnje. 

3D oblikovanje

NX zagotavlja popolno CAD okolje za ustvarjanje 3D modelov, naprav in orodij. Omogoča uvoz in urejanje modelov iz drugih CAD sistemov. Vsi NX moduli so med seboj povezani in poleg modeliranja uporabnikom omogoča, da zbirajo in ponovno uporabijo pridobljeno znanje o izdelkih in procesih modeliranja.

Sinhrona tehnologija

Sinhrona tehnologija je revolucionarno orodje za urejanje modelov glede na njihovo zgodovino. Pri uporabi Sinhrone tehnologije, lahko oblikovalec enostavno uredi neparametrični model, uvožen iz drugega CAD sistema kjer je model ustvarjen. Za spremembo modela konstrukterju ni več potrebno iskati potrebnega gradnika v zgodovini. Enostavno prime površino, ki jo želi spremeniti in izvede spremembo, ne glede na ostale gradnike. Da pa ta sprememba ne bi povzročila nepričakovanih dimenzijskih sprememb modela, je model še vedno mogoče kotirati in postavljati različne relacije. Koti in relacije so lahko fiksni, lahko pa konstrukter dovoli programu, da jih le-ta prilagaja sam glede na konstrukterjeve zahteve. Tako lahko konstrukter še vedno vgrajuje parametrične povezave, kjer so le-te zahtevane in hkrati opravlja svoje delo bistveno hitreje.

Industrial Design and styling

NX je znana po svojih zmožnostih glede zasnove izdelka in procesa obdelave proizvoda, ki se logično začne z oblikovanjem oblike in videza, nato pa sledi kreiranje same strukture. 

Mehatronika - Elektromehanika

NX je integrirano okolje za razvoj izdelkov, ki vključuje predloge elektromehanskega dela izdelka. Zaradi svojih lastnosti združuje delo tako strojnih inženirjev in elektronskega dela konstruiranja v eno okolje.

Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.