Rešitve

Uspeh podjetja je odvisen od dveh ključnih poslovnih dejavnikov in sicer pridobivanja zadostnih naročil in učinkovitosti procesov. Vitka organizacija kot imperativ pomeni dobro izkoriščanje procesov brez časovnih in kakovostnih izgub. Za vsak posamezni proces v razvojnem podjetju imamo rešitev, ki pomaga optimizirati procese in s tem dosegati boljšo konkurenčnost.

 

Rešitve

PCM (Product Cost Management) - Celotne kalkulacije (izdelek, proizvodnja, ...

Dobite 3D model izdelka in potencialni ali obstoječi kupec zahteva, da mu čim prej pošljete kalkulacijo - oz. podroben "cost break down". Rešitev PCM omogoča, da na osnovi 3D modela izdelka in načrtovane tehnologije pripravite kalkulacijo cene izdelave vključno z orodji. Z visoko natančnostjo in hitrostjo izračunate donosnost planiranega projekta oz. dobite kakovostne informacije za pogajanja.

CAD Product - Razvoj in konstrukcija izdelka

Za tiste, ki imajo lasten razvoj in konstrukcijo izdelkov, ali samo urejajo pridobljene modele, so namenjena orodja CAD NX in Solid Edge. To sta ena od najnaprednejših CAD sistemov, ki jih uporabljajo tako majhna podjetja kot velike družbe z ambicijo popolno izkoristiti proces razvoja in konstrukcije, da bi dosegli maxmimalno učinkovitost razvoja in izdelave. V okvirju CAD programske opreme ponujamo napredne module za orodjarne (Mold Wizard (MW) - rešitev za konstrukcijo orodij za brizganje plastike in Progressive Die Wizard (PDW) - orodje za štancanje).

CAE - Simulacija obnašanja izdelka

Da bi dobili boljšo predstavitev o tem, kako se bo izdelek v resničnosti obnašal, je na voljo analiza in simulacija v okvirju MKE, ki ga priskrbi sistem Simcenter. Možno je tudi vrednotiti obremenitev izdelka brez proizvajanja prototipov.

CAM - Strojna obdelava vključno z simulacijo

Razen standardnega modula NX CAM, ki je popolno integriran v NX CAD in s tem prispeva k hitremu sodelovanju CAD/CAM vključno s postprocesingom, popolno 3D simulacijo, itn., ponujamo napredno optimizacijo strojne obdelave in rešitev družbe CG Tech VERICUT, ki izvaja podrobne verifikacije in optimizacije NC strojne obdelave. Ta način vam omogoča maksimalno optimizirati proces strojne obdelave in posledično je proizvajanje bolj efektivno. V praksi to pomeni povečanje izkoriščenosti strojev na maksimum z skoraj 0 izmetom in eliminacijo možnih kolizij orodij.

CAD Manufacturing - Razvoj, konstrukcija, optimizacija in zagon proizvodnje

Tehnologija načrtuje celotne proizvodnje procese - linije. Linije štejejo posamezne stroje, delovne celice (manualne (človek), delno manualne (človek-robot), avtomatske (robot)) itn.. Linije postajajo zelo kompleksne zato je nujno že pri razvoju in konstrukciji  maksimalno optimizirati, da bi postali "lean" oz. maksimalno izkoristiti linije da bi dosegli najvišji nivo produktivnost. Za vsak procesni korak razvoja in konstrukcije linij ponujamo rešitve - Mechatronics Concept Designer (MCD) - konstrukcija strojev, Line designer - konstrukcija linij, Plant simulation - procesna validacija in optimizacija linij (diskretne simulacije), Process Simulate - natančna validacija in simulacija vključno z človeškim in robotskim delom, ali tudi sodelovanje človek-robot, virtualen zagon (virtual commisioning). Tudi spremljanje kakovosti in upravljanje sodelovanja z dobavitelji.

CAD Machine builder - Razvoj, konstrukcija, optimizacija in zagon stroja

Za strojegradnjo ponujamo rešitev Mechatronics Concept Designer (MCD), ki zagotovi ustvarjanje kompletnega digitalnega modela stroja - digitalnega dvojčka, vključno z elektro, pnevmatsko, ... in drugo napeljavo z možnostjo priprave osnove za krmilnik.

PLM / PDM (Product Lifecycle Management / Product Data Management) - Upravljanje življenjskega cikla izdelka / Upravljanje konstrukcijskih datotek

Pri razvoju lahko nastane velika količina datotek in z njimi povezani podatki, ki jih je nujno učinkovito upravljati. Rešitev za to je sistem PDM Teamcenter. Zaradi tega sistema lahko upravljamo katerekoli datoteke in z njimi povezane podatke preko celega procesa od ponudbe do proizvodnje in na ta način ima stranka v vsakem trenutku pregled, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo. Če povežemo v rešitev PDM tudi ostale oddelke, ki so več ali manj povezani z procesom razvoja, lahko govorimo o PLM Teamcenter. Teamcenter je hrbtenica za upravljanje razvojnih podatkov in datotek z popolno sledljivostjo v obe smeri (od razvoja do proizvodnje (dobavo kupcu) in nazaj), projektnim upravljanjem, urnikom, procesnim pristopom in zagotavljanjem varnosti.

 

 

 

Gor