Teamcenter - Mala in srednje velika podjetja

Teamcenter Standard Design & Office zagotavlja vnaprej preddefinirane procese z enostavnimi namestitvami in nastavitvami. In vse to z zelo nizkimi skupnimi stroški. Rešitev upravlja celoten proces razvoja izdelka in precej olajša delo malih in srednje velikih podjetij, katera se danes soočajo z velikim obsegom podatkov zaradi naraščajoče zahtevnosti proizvodov in struktur v 3D.

Teamcenter Standard & Office Design je konfiguracija Teamcenter (celovita rešitev PLM nastavljena iz posameznih modulov), ki ponujajo standardno okolje in omogoča hitro in preprosto namestitev sistema. Izkušnje, pridobljene pri izvajanju PDM / PLM sistemov v večjih svetovnih podjetjih so zdaj na voljo kot celostne rešitve. Teamcenter Standard & Office Design bistveno zmanjša stroške, ki so potrebni za uvedbo PLM, hkrati pa ohranja vse standardne kritične sistemske funkcije, vključno s pripravo izvoza v sistem ERP in vlogi množičnega tiskanja poročil v formatu Adobe Acrobat ali na drugih posamičnih tiskalnikov. Uporaba standardiziranih rešitev zmanjšuje potrebo po prilagoditvi sistema, čas, potreben za uvedbo sistema, se zmanjša na nekaj tednov.

Integracija s CAD / CAM / CAE sistemi

Popolnoma integriran vmesnik s CAD/CAM/CAE sistemi omogoča uporabnikom, da skorajda samodejno izvaja vse naloge, povezane z upravljanjem podatkov povezanih z nalogami NX in Solid Edge. Poleg tega ponuja izjemno integracijo z:

NX

Solid Edge

Autodesk Inventor

Autodesk AutoCAD - pošljemo na zahtevo

SolidWorks

ProEngineer (Creo)

Catia

IT pripravljenost

Da bi zmanjšali IT stroške izvedbe in vzdrževanja, je bil izdelek namenjen za delovanje v standardnem okolju Microsoft Windows in vključuje številne vnaprej nastavljene procese, katere podjetje AXIOM TECH uporablja s svojimi bogatimi izkušnjami na področju implementacije. Teamcenter Standard & Design Office je združljiva s Teamcenter platformo in podjetjem omogoča, da nenehno širi svoje poslovne dejavnosti.

Povzetek prednosti in funkcij:Teamcenter Express

 • Pospeševanje razvoja in uvajanje proizvoda na trg
 • Varnost podatkov in know-how podjetja
 • Enostaven dostop pooblaščenih uporabniških podatkov v celotnem podjetju
 • Klasifikacija in robustni mehanizmi za pridobivanje podatkov (celotno besedilo) Teamcenter Express
 • Možnost vizualnega prikaza in primerjave podatkov 3D (z uporabo JT) brez potrebe, da imajo licenco 3D CAX
 • Upravljanje asociativne kosovnice (BOM)
 • Pravočasnost in nadzor revizije podatkov in zagotovljanje postopka odobritve
 • Načrtovanje raziskav projektov človeških virov v poslovodenju družbe
 • Oblikovanje tehnoloških postopkov na podlagi baze podatkov o dejavnosti, procesih in virov
 • Hitro izvajanje z nizko obremenitvijo na celotno vodenje družbe
 • Intuitivno namestitev in minimalno HW / SW
 • Nizki stroški lastništva


Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.