Human (Jack)

Zdrav človek je učinkovit pri svojem delu in bolj zadovoljen.

Ergonomsko delovno mesto je praktično moč izboljšati v vsakem okolju. V določenih manj zahtevnih okoljih lahko že sam ozaveščen človek veliko prispeva k ergonomskemu delovnemu mestu. V zahtevnejših okoljih, predvsem proizvodnjah pa ergonomijo dosežemo s pomočjo orodja Human (Jack). Delovno mesto je lahko tihi ubijalec, saj določena ponavljajoča nepravilna gibanja ali drža človeka na delovnem mestu lahko negativno vplivajo na njegovo dolgoročno zdravje. To lahko enostavno preprečimo.

Digitalni dvojček - rešitev za vsako delovno mesto.

S pomočjo orodja Human (Jack) lahko simulirate vse gibe in drže na delovnem mestu, vrednotite njihov vpliv na delovne aktivnosti in vpliv na človeka. Vzpostavite kontrolirano okolje, ki je prilagojeno tako potrebam po izdelavi izdelka kot optimalnemu delu človeka.

Digitalno preizkusimo široko paleto človeških faktorjev, simuliramo tveganje poškodb, ugotavljamo vidno polje, določamo meje utrujenosti in porabo energije. Na ta način lahko povečamo učinkovitost delavcev, povečamo učinkovitost delovnih celic posredno zmanjšamo tveganja, bolniško odsotnost ali preprečimo razvoj poklicne bolezni.

Digitální továrna Tecnomatix Jack

Human (Jack) je celovito 3D simulacijsko orodje za vrednotenje človeškega obnašanja pri delu. Omogoča simulacijo, kontrolo in vrednotenje vplivov delovnih dejavnosti in delovnega mesta na človeka. Orodje omogoča sočasno simulacijo in optimizacijo obvladovanja izdelka, delovnega okolja in dela človeka.

Biomehaničen natančen digitalni model človeka z realističnim fiziološkim obsegom gibljivosti sklepov in antropometrijo, ki je bil prvotno ustvarjen v NASI, je uporabljen za hitro ustvarjanje simulacij gibov s pomočjo inverzne kinematike. S tem in s pomočjo bogate baze (knjižnica izkušenj) iz raziskav prebivalstva (npr. ANSUR, NHANES III, CPSC, Caesar) zmoremo virtualno simulirati in optimizirati človekovo delo in rezultate prenesti v realnost.

Vpeljite ergonomsko delovno mesto v proizvodnji. Naročite simulacijo.

V digitalnem okolju analiziramo

 • izvedljivost delovnih operacij in ergonomsko prijetno pozicijo delavca,
 • nevarnost poškodbe, utrujenost, neprimerne pozicije in primerjamo z ergonomskimi standardi,
 • vpliv različne fizionomije delavcev (velikost, vidno polje ..),
 • ali je v konstrukciji dovolj prostora za montažo komponent – analiza kolizij,
 • nevarnost poškodbe zaradi preobremenitve, biomehanske preobremenitve hrbta in ostalih delov telesa, poraba metabolične energije, 
 • nujne čase počitka.

Koristi proaktivne ergonomije in simulacije človeškega faktorja

 • Digitalna tovarna Tecnomatix Human (Jack)Povečanje učinkovitosti proizvodnega procesa in uporabe virov.
 • Povečanje varnosti proizvodnje / montaže.
 • Znižanje števila poškodb in bolezni povezanih z delom.
 • Znižanje bolniške odsotnosti.
 • Znižanje (fluktuacije) stroškov za usposabljanje novih delavcev.
 • Znižanje časa izgub – optimizacija delovnega mesta.
 • Eliminacija stroškov za spremembo plana z zgodnjim odkrivanjem potencialnih težav z učinkovitostjo ljudi.
 • Enostavno uvajanje (validacijo) sprememb v proizvodnje procese še pred fizično realizacijo prototipa / izdelka.
 • Eliminacija težav z načrtovanjem proizvodne opreme.
Gor

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.